VNQR.net - Nền tảng Truy xuất thông tin điện tử

vnqr

VNQR cung cấp các giải pháp:

1. Truy xuất sản phẩm: khi kiểm tra mã VNQR dán trên sản phẩm sẽ nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm, như: Hình ảnh sản phẩm, câu truyện sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, hướng dẫn cách sử dụng, công dụng sản phẩm, cách bảo quản, hạn sử dụng, khuyến cáo cho từng sản phẩm riêng biệt.

2. Truy xuất Đơn vị: Khi người dùng truy xuất thông tin, họ xác minh được thông tin Đơn vị như: ngày thành lập, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại. Chúng tôi thực hiện các biện pháp xác xác minh thông tin các Đơn vị trên VNQR là các đơn vị có thật không phải là những đơn vị ảo.

3. Truy xuất Lô sản phẩm lưu hành theo chuỗi: Đơn vị sản xuất, Đơn vị phân phối, Đơn vị Bán lẻ, Người tiêu dùng và các thông tin riêng của sản phẩm.

Xin cảm ơn!

BQT