Bùi Văn Hiện

Số điện thoại
Địa chỉ
Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Mô tả

Giống ong có nguồn gốc là ong rừng bản địa.

Quá trình chăm sóc quản canh không sử dụng hóa chất.

Vùng nuôi ong sát rừng tự nhiên.

Đảm bảo thu mật từ cây mọc tự nhiên.