Miến Dong Phia Đén - Hiền Tin Tin 1 kg

Công dụng
Thực phẩm
Trọng lượng
1 kg
Nguyên liệu chính
Đơn vị sở hữu Nhãn hiệu