Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lương Phú

Số điện thoại
Địa chỉ
Phố Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Số định danh
5400428046
Nơi quản lý số định danh
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Lạc
Mô tả

Lĩnh vực hoạt động chính:

Hợp tác xã tư vấn và cung cấp các vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Hợp tác xã sản xuất: nông nghiệp, thủ công nghiệp...

Media
Image
Rau bắp cải
Image
Bưởi giống
Image
Quả bưởi đỏ
Image
vật tư nông nghiệp
Image
Quả bưởi đỏ
Image
Gian hàng
Image
Tập huấn
Image
thủ công mỹ nghệ
Image
cửa hàng