Đơn vị

Ảnh minh họa Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Website
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lương Phú 0917477269 Phố Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Hợp tác xã Trồng bưởi Hữu cơ và Dịch vụ nông nghiệp Tân Đông
Nhà Vườn Bùi Văn Hiến 0329823411 xóm Bái Trang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Nhà Vườn Đặng Thị Lan 0967.278.167 Xóm Tân Hương - Xã Thanh Hối - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình
Tổ hợp tác Bưởi Sạch Tân Hương 1
Tổ hợp tác Phụ Mẫu
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình
Hiệp Hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam
Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Bắc 0983217438 Số nhà 2, tổ 2A, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình www.tabaagritage.com
Tâm Đạt Hữu cơ 0943611611 N06B2 Khu đô thị Dịch Vọng Hà Nội Tâm Đạt Hữu cơ
Hiền Tin Tin 0342294234 Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng
Tổ hợp tác Nuôi ngao Sinh thái Thái Đô
Bùi Văn Dằm 0354356997 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Hậu 0357793040 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Quách Văn Thọ 0942675285 xóm Bục, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Đựng 0342222595 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Sậu 0362135314 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Hưng 0972182109 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Thân 0978568398 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Bình 0978633269 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Thư 0985669584 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Thị Dậu 0362748887 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Linh 0363305312 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Lương 0374078868 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Hiện 0365019695 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Quách Văn Hoàng 0975551809 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Thụng 0342275714 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Thị Mừng 0352550532 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Thi 0965428388 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Điệp 0353347374 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình